Meer dan 300 ondernemers op nieuwjaarsreceptie

Meer dan 300 ondernemers op nieuwjaarsreceptie

Meer dan 300 ondernemers en zelfstandigen hebben donderdagavond in Muze de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur, de ondernemersclub Zolder-Lummen, de GRM en Unizo bijgewoond. Dat is meer dan het dubbele van vorig jaar. In zijn toespraak pleitte voorzitter Willy Bellinkx van de industrieclub ervoor om de bedrijven te betrekken bij het masterplan voor De Schacht. Schepen van lokale economie Marc Swevers deed een oproep tot samenwerking tussen ondernemers, politici en ambtenaren. Gouverneur Herman Reynders wees erop dat Limburg niet meer op Vlaamse of Europese middelen moet rekenen en dus - ondanks de crisis - op eigen benen moet staan. Hij wees anderzijds op uitdagingen zoals de rol van het Albertkanaal, de ontsluiting van verschillende gebieden in Limburg, het Spartacusplan en de groene economie. Hij herhaalde ook dat Limburg wil gebruik maken van de wereldexpo in Shanghai om te pogen Chinese investeerders aan te trekken. Later werd het publiek nog getrakteerd op een optreden van kaartengoochelaar Luc Apers. Op de foto GRM-voorzitter Heidi Geys, industrieclubvoorzitter Willy Bellinkx, gouverneur Reynders, schepen Swers en lokaal Unizovoorzitter Raf Coomans. Meer foto's
4213