Meer groenbeheer rond Circuit Zolder

Meer groenbeheer rond Circuit Zolder

De komende periode wordt nog meer aandacht besteed aan het natuurbeheer binnen, maar vooral rond Circuit Zolder. Aan de kant van het Herderspad zijn de oude dennenbomen het afgelopen jaar al sterk uitgedund. En ook aan de kant van de Kerkstraat zullen de komende periode nog oude bomen worden afgezaagd. Bij de voorbije stormen zijn al vrij veel bomen gesneuveld. De taluds rond de omloop en het BMX-circuit, die er nu kaal bij staan, zullen beplant worden met streekeigen planten. Nu al worden door het Regionaal Landschap Lage Kempen bloemen en gras gezaaid op de zandboorden rond de BMX-track. Zo zal de erosie ook beperkt worden. De natuurbeheerders rekenen er ook op dat de afgezaagde bomen weer uitschieten en zo voor een dichte natuurlijke wal zorgen, die ook het lawaai afremt.21272