Meer Heusden-Zolder gaat door met rechtszaak

Meer Heusden-Zolder gaat door met rechtszaak

'Meer Heusden-Zolder', een onderdeel van politiek platform Vooruit, gaat door met zijn rechtszaak om de extra-vergoedingen die werden uitgekeerd aan ambtenaren voor de restauratie van het ophaalgebouw, terug te doen betalen. De beweging baseert zich daarbij op het rapport van Audit Vlaanderen. Vorige week was de zaak op de gemeenteraad geagendeerd door de N-VA. In geheime zitting vond de burgemeester toen een meerderheid die stemde om definitief af te zien van een terugbetaling omdat die volgens hem rechtmatig is toegekend. 'Meer H-Z' vindt dat een onrechtmatige beslissing van de gemeenteraad, enerzijds omdat alle nieuwe raadsleden de inhoud van het auditrapport niet zouden kennen en anderzijds omdat de beslissing strijdig zou zijn met de wetgeving. Via zijn advocaat heeft de beweging ondertussen de betrokken ambtenaren gedagvaard. "Wij zijn begonnen met de ontvanger van het grootste bedrag. Op de inleidende rechtszaak van 15 januari zijn de data vastgelegd en de rechtszaak zelf zal volgend jaar op 1 april gepleit worden in Hasselt in een openbare zitting, " aldus Bruno Buyse van Meer H-Z. Om de kosten van de verdere rechtszaak waarbij ze alle ambtenaren wil dagvaarden te betalen, is Meer Heusden-Zolder ondertussen wel gestart met een crowdfunding. Ook de strafklacht van de gemeente tegen Bruno Buyse wegens schending van het beroepsgeheim loopt nog steeds, tegen andere raadsleden - van CD&V zoals Vlaams Belang om dezelfde reden eerder had gevraagd - is geen klacht ingediend.45017