Meer signalisatievergunningen in verkiezingsjaar

In 2012 leverde de verkeersdienst van de politie 52 meer signalisatievergunningen af dan in 2011, namelijk 268. Het gaat hier om 170 vergunningen voor het plaatsen van verkeerssignalisatie bij wegenwerken en 98 toelatingen om voor een verhuizing (46), een container (26) of andere redenen (26) een deel van de openbare weg te mogen innemen. De vermeerdering van de signalisatievergunningen is trouwens typisch voor een verkiezingsjaar. De politie en het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg voeren het toezicht uit. 5 aannemers kregen een proces-verbaal omdat ze onvoldoende of onreglementaire signalisatie plaatsten of geen vergunning hadden. Er waren maar 5 schadegevallen en verkeersongevallen door wegwerkzaamheden bleven in 2012.12290