Meeste OCMW-kliënten zijn tevreden

De overgrote meerderheid van de Limburgse cliënten van het OCMW vindt het belangrijk dat ze hun probleem kunnen aanduiden, analyseren en zelf leren aanpakken. Dat blijkt uit een tevredenheidsmeting die gedeputeerde van Welzijn Erika Thys bij 775 cliënten van 19 Limburgse OCMW's liet uitvoeren. Ook het OCMW van Heusden-Zolder nam aan het onderzoek deel. Hier namen 74 mensen aan het onderzoek deel, na Hasselt het grootste aantal van Limburg. De resultaten van het onderzoek zijn opgeteld voor de 19 gemeenten.

 Uit de meting blijkt aan dat een meerderheid van de cliënten verscheidene jaren een beroep op het OCMW doet en daarbij een intense relatie met de OCMW-medewerkers onderhoudt. 63,1 procent klopt al 4 jaar of langer aan bij het OCMW, 78,5 ging het afgelopen jaar minstens 6 keer langs. De cliënten toonden zich zeer tevreden over de diensten en hulpverlening van het OCMW. Toch komen er ook punten in aanmerking voor verbetering. Ze willen verstaanbare informatie en meer effectieve resultaten, ook de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de maatschappelijk werkers komen als verbeterpunten uit de studie.

Het blijkt ook dat het eerste gesprek belangrijk is, en dat het thuisbezoek van een OCMW-medewerker wordt gewaardeerd. Tenslotte vinden de OCMW-cliënten het erg belangrijk dat het centrum in contact staat met armenverenigingen, buurtcomités en andere groepen. De tevredenheidsmeting moet de dialoog tussen OCMW's en mensen die in armoede leven, verbeteren en de OCMW's helpen om hun dienst- en hulpverlening nog te verbeteren.

1549