MHZ heeft wensenlijstje voor verkiezingen klaar

MHZ heeft wensenlijstje voor verkiezingen klaar

De Middenstandsraad Heusden-Zolder had vanavond de politieke partijen uitgenodigd om hen in de aanloop naar de verkiezingen een bundel met aandachtspunten te overhandigen. Voorzitter Fernand Claes noemde het een samenvoeging van de vragen en signalen uit de handelskernen. In het algemeen wordt minstens het behoud en liefst de uitbreiding gevraagd van de ondersteuning met personeel vanuit gemeente en Stebo, idem voor de werkingsmiddelen en de financiële ondersteuning. Opnieuw pleiten ze voor een schepen van lokale economie voor de volle 6 jaar. De handelskernen zouden opgewaardeerd moeten worden: frissere omgeving, meer verkeers- en andere veiligheid en aandacht voor de zwakke weggebruiker. De MHZ wil feestverlichting in elke handelskern, de rol van de geschenkkaart behouden, de taks op drijfkracht voor lokale handelaars aanpassen, net als de taks op publiciteit. In het oude gemeentehuis zien ze een huis van de ondernemer met vergaderlocatie helemaal zitten Daarnaast heeft de MHZ nog wat wensen specifiek voor de handelskernen.40471