Mijnwerkers houden zondag weer vergadering

Mijnwerkers houden zondag weer vergadering

De werkgroep die zich moet buigen over de pensioenproblematiek van de ondergrondse mijnwerkers is ondertussen al samengekomen. Er zijn ook al verschillende gesprekken geweest met de directie van de Federale Pensioendienst. Daarover zal de KS-Vriendenkring nu zondag om 10 uur toelichting geven tijdens eens bijeekomst voor alle mijnwerkers in de badzaal in Zolder. De stand van zaken wordt belicht, naast de mogelijkhe stappen die de werkgroep nog moet zetten om tegen eind februari klaar te zijn met haar rapport. Dat rapport moet de minister van pensioenen helpen om een beslissing te nemen. Omdat er blijkbaar bij velen nog onduidelijkheid bestaat, zal ook een overzicht gegeven worden van de verschillende toepassingen die niet volgens de akkoorden en wetten worden uitgevoerd. Nu al wordt een beslissing genomen over een eventuele actie, indien er niet spoedig een oplossing komt.

50380