Milieukoepel in beroep tegen uitbreiding Remo

Milieukoepel in beroep tegen uitbreiding Remo

De Limburgse Milieukoepel gaat in beroep tegen de uitbreiding van het Remostort. Daarvoor heeft de provincie afgelopen zomer een vergunning gegeven aan Group Machiels. Die mag de stortplaats met 15 hectare uitbreiden voor het project Closing the Circle. De milieukoepel verwijst naar een vroeger arrest van de Raad van State waarmee het ruimtelijk uitvoeringsplan werd vernietigd. De Mileukoepel vindt het niet kunnen dat voor de uitbreiding 15 hectare bos mag gekapt worden. En dat het bedrijf zijn plannen mag doorzetten terwijl buurtbewoners al jaren klagen over geurhinder.
48361