Minder Investeringen door geldproblemen

Het gemeentebestuur is op zoek naar geld, inkomsten vallen tegen en uitgaven groter dan verwacht. Er is nog heel wat werk aan de winkel, de begroting voor volgend jaar is dan ook nog niet klaar, die zal wellicht pas tegen februari rond zijn. De inwoners kunnen gerust zijn, door het lokaal pact met de Vlaams regering mogen de belastingen niet verhogen of mogen ook geen nieuwe belastingen opgelegd worden.

"Er zijn verschillende elementen die de problemen veroorzaken of beïnvloeden," zegt schepen van financiën Leon Truyers. "Er is de meerkost van het gemeentehuis. De belasting op het transport en de overslag van water brengt ons in 2008 300.000 euro minder op dan geraamd. Twee onverwachte indexeringen kosten ons 400.000 euro extra aan personeelskosten. En door het lokaal pact heeft de Vlaamse regering weliswaar 3 miljoen euro overgenomen aan leningen. Maar door de vroegtijdige afbetaling van de leningen moet 300.000 euro vergoeding betaald worden en die komt wel op onze rekening. Daar bovenop komt nog dat we nu nog niet de subsidiëring van het nieuwe CVO-gebouw verwacht hadden. Het gaat om een belangrijke toelage, maar we moeten hoe dan ook een groot deel zelf betalen."

De gemeentediensten zijn momenteel allemaal mee op zoek naar besparingen. Maar het is duidelijk dat vooral in investeringen zal gesnoeid worden en dat enkele projecten de koelkast in moeten. Daar zal wellicht spoedig duidelijkheid over komen. Vanavond komt de financiële toestand ter sprake in de vergadering van de verenigde commissies en donderdag wordt het nog eens overgedaan door de gemeenteraad. Die moet zogenaamd voorlopige twaalfden goedkeuren, zodat het gemeentebestuur in januari en februari toch geld heeft om voort te werken.1619