Mobiliteitsplan na veel discussie goedgekeurd

De gemeenteraad moest het gemeentelijk mobiliteitsplan goedkeuren, het resultaat van een studie van 5 jaar. Daaruit blijkt dat in Heusden-Centrum geen omleidingsweg of ringwegen nodig zijn omdat slechts 20 procent van het verkeer doorgaand is. Daarom wordt gekozen om de bestaande wegen aan te passen. Kristof Was bracht namens de CD&V-fractie een aantal bedenkingen naar voor. De oplossing voor Heusden-Centrum is te vaag, er is niets meer te vinden over de ontsluiting van de kolenhaven via Lummen, er is geen rekening gehouden met de impact van de wielerpiste, het dossier carpoolparking is niet uitgewerkt, er is geen visie op parkeren in Zolder-Centrum of op De Schacht en er is geen visie voor Boekt dat in snelle ontwikkeling is. Maar omwille van de tijdsdruk, keurde de CD&V het plan wel goed. Bruno Buyse bracht namens de N-VA een amendement om een studiebureau een bijkomend detailonderzoek te laten doen over de mobiliteitsstromen, omdat de enquête die eerder gedaan werd te beperkt is. Hij stipuleerde ook dat de druk vanuit de kanaalhoek komt omdat ze bijkomende industriegronden willen. Schepen van verkeer Lode Schops (GOED) probeerde de punten allemaal te weerleggen. Voor Boekt bijvoorbeeld zou er vanaf de autosnelweg tot aan de rotonde in Bolderberg een gescheiden fietspad komen. De rotonde aan de kerk in Heusden zou ook veiliger gemaakt worden en de fietspaden zouden van de rotonde weggehaald worden. "Het gaat hier om een degelijk plan dat afgeleverd is door het studiebureau en ons personeel," besloot Lode Schops. Het amendement van de N-VA kreeg ook steun van de CD&V, maar dat volstond dus niet. Eindelijk werd het mobiliteitsplan door iedereen behalve N-VA goedgekeurd.21292