Moed en Volharding droomt van turnhal

Moed en Volharding droomt van turnhal

Het kwam in de loop van het jaar al duidelijk aan de oppervlakte: 2015-2016 was een erg succesvol seizoen voor Turnkring Moed en Volharding Berkenbos. Zowel de piepjonge als ervaren turnsters zorgden voor een medailleregen met een rist Limburgse, Vlaamse en Belgische titels. Dat is de verdienste van de gymnasten en de trainers. Maar toch ondervinden ze ook beperkingen bij Moed en Volharding. De meeste turnkringen waar ze tegen uitkomen beschikken over een eigen turnhal, voor hen is dat niet het geval. Niet alleen zijn ze daardoor gebonden aan de beschikbare uren, maar ook moeten telkens de toestellen opgesteld en weer opgeruimd worden. Dat kost tijd en energie. Maar met een eigen hal kan een turnkring ook meer gymnasten op hetzelfde moment laten trainen. Moed en Volharding hoopt dan ook dat het voornemen van de gemeente om bij de geplande wielerpiste op Terlamen een turnhal te bouwen, kunnen gerealiseerd worden.27846