Moet er nog gas zijn?

Moet er nog gas zijn?

Een firma is sedert vorige week bezig met de uitbreiding van het aardgasnet in Heusden-Centrum, onder meer in de Kooidries en de Gompartstraat. Toen de werklieden maandagmiddag ook in de Geenrijt de boel begonnen open te graven, kwamen ze tot de vaststelling dat daar al gasleidingen lagen. Al een jaar trouwens. De sleuven werden dan maar terug dichtgegooid en het 'oude' en nieuwe net werden verbonden. Misschien was zo'n dubbele leiding toch niet slecht geweest ... voor als over enkele jaren de aardolie op is.1620