Morgen staking in openbare diensten

Morgen wordt gestaakt bij de openbare diensten, het gaat om een gemeenschappelijk initiatief van de vakbonden tegen de algemene malaise in de sector en onder meer het koopkrachtverlies, het gebrek aan personeel en investeringen. Je moet rekening houden met een verstoring van het openbaar vervoer. De Lijn schat dat ongeveer 60 procent van de bussen zal rijden. Bij de NMBS denken ze aan één trein op vier, maar er zullen weinig treinen passeren in de haltes van Heusden en Zolder. Bij de gemeentediensten zullen zowat 17 personeelsleden staken, maar het gaat vooral om mensen uit de logistiek, dus de dienstverlening in het gemeentehuis en het sociaal huis zullen niet in het gedrang komen. Bij de VRT wordt een beperkte programmatie voorzien, onder meer de regionale programma's bij Radio 2 zijn geschrapt.73201