Mortelveld: sporen van IJzertijd en Romeinen

Mortelveld: sporen van IJzertijd en Romeinen

De ondergrond van het Mortelveld, de zone tussen sportcentrum Olympia, de Schootstraat en Processieweg, zit vol met interessante archeologische sporen. Dat is gebleken na een archelogisch vooronderzoek - met sleuven - in september. Zulke onderzoeken zijn verplicht bij grote projecten, zoals bekend wordt op Mortelveld een nieuwe woonzone gepland. Archeoloog Jeroen Verrijckt van het gelijknamige bureau had de opdracht voor het onderzoek. En ook hij was verbaasd over de vondsten. De sleuven leverden liefst 133 archeologische sporen op: gaande van scherven, paalkuilen, kuilen, greppels, een waterput, ... Vooral de 29 scherven zijn interessant: 11 zijn afkomstig uit de Late IJzertijd, 1 uit de Middeleeuwen en de andere uit de Romeinse periode. Daarbij ook glasfragment van een Romeinse kom en een vuurstenen voorwerp.

Bewoning

"Alles wijst op duidelijke sporen van bewoning in de verschillende tijdperken. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat hier een boerderij heeft gestaan, waarna zich eventueel andere boerderijen van bijvoorbeeld de kinderen van die landbouwer hebben gevestigd," aldus Jeroen Verrijckt. Het ziet er dus in ieder geval naar uit dat op het Mortelveld bewoning was in de Late IJzertijd (ongeveer 200 voor Christus), in de Romeinse periode (150 tot 200 na Christus) en in de Middeleeuwen. Op zich zijn zulke vondsten ook al elders gedaan maar volgens de archeoloog is het de eerste keer hier bij ons. 

Na deze vondsten is het wachten op een goedkeuring van Erfgoed Vlaanderen om het hele terrein - zo'n 4 hectare - af te graven. De verwachting bestaat dat dan nog heel wat meer vondsten zullen gedaan worden. Die afgraving zou een dikke twee maanden in beslag kunnen nemen, de verdere studie en de opmaak van het rapport kan nog eens 1,5 tot 2 jaar duren. "De verdere vondsten kunnen enorm interessant zijn om te leren hoe de mensen hier destijds leefden, hoe ze aan landbouw deden en hoe het landschap er uitzag," aldus Jeroen Verrijckt.66607