Moslims naar kortgedingrechter over Offerfeest

De moslimgemeenschap, vertegenwoordigd door nationale, provinciale en lokale koepels en moskeeverenigingen - in het totaal bijna 300 organisaties - stelt een kortgedingprocedure in tegen de beslissing van minister Weyts om het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren te verbieden. De moslimgemeenschap had begin augustus haar juridische bezwaren aan Weyts laten weten en voorgesteld om in onderling overleg naar een oplossing te zoeken. Maar ze heeft geen afdoend antwoord gehad en stapt dus naar de rechter. Volgens de moslimgemeenschap vormt de beslissing van de minister een onrechtmagie inbreuk op de vrijheid van godsdienst. Maandag behandelt de rechtbank van Brussel het kortgeding. Het is afwachten welke invloed de uitspraak van de rechter kan hebben op de voorbereidingen voor het Offerfeest in deze regio.22570