N-VA: 'De democratie onder tafel geveegd'

N-VA: 'De democratie onder tafel geveegd'

Bij de N-VA van Heusden-Zolder wordt bijzonder verontwaardigd gereageerd op de afsprakennota die de andere partijen voorstelden. "Ze hebben mij die gewoon in de maag gesplitst, ik heb daar mijn akkoord niet aan gegeven, dus het zijn voor mij geen afspraken maar een dictaat," zegt voorzitter Robert Lemmens. En ook voor de rest van de fractie en het bestuur die vanmiddag meteen samenkwamen, is de houding van de andere partijen een kaakslag. "De basisregels van de democratie worden onder de tafel geveegd," zo was vanmiddag te horen. In de nota die N-VA kreeg, staat letterlijk dat de noodrem is "het ontnemen van meerdere bevoegdheden schepenen N-VA en herschikking OCMW en herziening mandatenlijst in (inter)gemeentelijke organisaties". "Ach, we worden al een jaar lang onderdrukt, we zijn zelfs opgelucht dat we nu eindelijk kunnen reageren," zegt schepen en OCMW-voorzitter Elke Gijbels, ook namens haar college Robin Stroobants die nog in Brussel zat. De N-VA vindt het ook ongehoord dat er met herverdeling van bevoegdheden in het college wordt gedreigd als er een schijn van beïnvloeding door Bruno Buyse wordt vastgesteld. "Hoe wordt dat gemeten, wordt elke kritiek als beïnvloeding geïnterpreteerd?" vragen ze zich af. De N-VA behoudt zich de vrijheid om alle dossiers op hun inhoud en belang voor de bevolking te beoordelen en om zelf punten aan te brengen en te verdedigen. Concreet zal de partij alle wettelijke middelen gebruiken om zich in bijvoorbeeld dossiers als het gemeente-onderwijs en de begraafplaatsen te verzetten en alle andere punten zullen apart beoordeeld worden. Ze heeft ook ernstige vragen bij het zogenaamde bestuurscollege, daarin vermoedt ze een manoeuvre van de andere partijen om de echte beleidsverantwoordelijkheid op het management af te schuiven en zich te verschuilen achter de administratie. De N-VA onderstreept niet onder de indruk te zijn van de dreigementen. "Als men een schepen zijn bevoegdheden afneemt, heeft die nog meer zijn handen vrij om alle dossiers op te volgen," meent Bruno Buyse.15259