N-VA en CD&V eisen duidelijkheid over Beekbeemden

Zoals verwacht zal de meerderheid morgen op de gemeenteraad de wind van voor krijgen van de oppositie in verband met de besluitvorming rond Beekbeemden, zowel N-VA als CD&V hebben bijkomende punten ingediend. De N-VA eist dat alle kleuters en leerlingen die nu zijn ingeschreven hun volledig cyclus kunnen doorlopen in de gemeenteschool, daarnaast dat er een toekomstgroep wordt opgericht die onafhankelijk kan werken aan de toekomst en het behoud van de school. In die groep zouden directie, personeel, ouderraad en dorpsraad moeten vertegenwoordigd zijn en ook alle gemeenteraadsfracties. En de N-VA wil dat er grondboringen gebeuren om vast te stellen of de situatie rond het huidige gebouw met droogzuiging of drainering kan opgelost worden. CD&V eist dat het schepencollege een brief met verontschuldigingen stuurt aan alle ouders met ook een verklaring dat het college achter het schoolproject blijft staan. Dat moet ook verschijnen in een paginagroot artikel in Lees Heusden-Zolder. En ook die partij vraagt de oprichting van een werkgroep met alle vertegenwoordigers die zich buigt over de toekomst van school en gebouw.15414