N-VA: hervergunning Circuit Zolder is cruciaal

N-VA: hervergunning Circuit Zolder is cruciaal

In een reactie op de commotie in Viversel rond de hervergunning van Circuit Zolder meent de N-VA dat er maar één optie is: "Een verlenging van de vergunning moet er hoe dan ook komen, zo niet betaalt onze gemeente een hoge prijs." De partij wijst op de uitstraling die het circuit de gemeente bijbrengt, op de geleverde inspanningen van de directie om moeilijke periodes door te komen en de vergunningsvoorwaarden die alsmaar strenger zijn geworden. Daarnaast is er de dialoog met de omwonenden en het inzetten op elektrische voertuigen. Bij N-VA vindt autofanaat Jean-Marie Geraerts dat de hervergunning een cruciaal moment is voor het voortbestaan van het circuit. Hij wordt daarin bijgetreden door Peter Orens uit Bolderberg en Steven Goris uit Viversel. Die geven toe dat auto- en motorensport hinder meebrengt, maar dat die beperkt blijft door de maatregelen die er al genomen zijn. De partij hoopt dan ook dat het schepencollege een positief advies zal geven aan de omgevingsvergunning en dat de deputatie dat zal volgen.40573