N-VA niet akkoord met intergemeentelijk slachthuis

De N-VA Heusden-Zolder gaat niet akkoord met de intergemeentelijke samenwerking over de inrichting van een slachthuis voor het Offerfeest waarover de gemeenteraad zich volgende week moet uitspreken. Volgens de N-VA bestaat er - op basis van de beschikbare gegevens - onduidelijkheid over de totale kostprijs: "De kostprijs van de consultant, de werken in eigen beheer, inzet eigen personeel zijn niet opgenomen, net als de kosten van slachtafvalcontainers, installatie, kelingsbakken en slachtlijnen. Bovendien weet men niet of het plafond in de voormalige bedrijfshal voldoet. Indien de offerdag voor beide gemeenschappen anders wordt bepaald, zal een tweede dag georganiseerd worden en en verdubbelen de (personeels)kosten." Nog volgens de N-VA kan het slachthuis maar 800 schapen verwerken, ten opzichte van 1149 in de 9 gemeenten samen vorig jaar. Bij een 2/3 verdeelsleutel betekent dit voor Heusden-Zolder 198 schapen in plaats van 297. De inrichting van een slachthuis is volgens de partij geen kerntaak van de gemeente. Ze vindt ook dat de gemeenten hadden moeten vooruit kijken toen N-VA minister Weyts een jaar geleden aankondigde wat er zou gebeuren.22412