N-VA over Smart Cities en WhatsApp

N-VA over Smart Cities en WhatsApp

De N-VA heeft twee bijkomende punten ingediend voor de komende gemeenteraad. Eén heeft te maken met de oproep van minister Muyters om projecten rond Smart Cities in te dienen. Eerder bracht de partij een gelijkaardig punt op de raad . Maar na de informatievergadering in Brussel blijkt dat een gemeente best kan vertrekken vanuit een probleem waar technologie een oplossing kan bieden, bij voorkeur voor meerdere gemeenten. De N-VA stelt voor om het sluikstorten zo aan te pakken. Daarbij zou een slim cameranetwerk kunnen ingeschakeld worden, ook andere gemeenten en Limburg.net kunnen er in betrokken worden.

Daarnaast vraagt de partij dat de gemeente de WhatsApp buurtpreventiegroepen zou ondersteunen. Recent is er nog één bij gekomen op de Heusdense Voort. De partij stelt voor dat de gemeente helpt bij het afbakenen van de verschillende zones, het opstellen van een intentieverklaring en dat binnen elke groep 2 verantwoordelijken worden aangeduid en binnen de gemeente een aanspreekpunt. Vervolgens zou in iedere zone een bord kunnen geplaatst worden om het bestaan van de WhatsApp groep te melden.38846