N-VA vraagt opnieuw mantelzorgpremie

N-VA vraagt opnieuw mantelzorgpremie

De N-VA vraagt in een bijkomend agendapunt op de gemeenteraad om de mantelzorgpremie terug in te voeren. De partij gaat uit van de vaststelling dat 1 op de 5 Vlamingen een mantelzorger is die zich inzet zodat zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven. Vanuit Vlaanderen (Vlaamse sociale bescherming) hebben zorgbehoevenden recht op een mantelzorgpremie van 130 euro per maand. Gemeentebesturen kunnen nog een aanvullende mantelzorgpremie toekennen. 75 % doet daat ook volgens de N-VA die zich beroept op cijfers van Samana. In Limburg gaat het om 32 gemeenten. Heusden-Zolder heeft die premie vroeger afgeschaft. Maar omwille van de toenemende druk op mantelzorgers, vraagt de N-VA nu om die terug in te voeren, maar dan wel volgens een formule die misbruik zoveel mogelijk uitsluit en ook administratief eenvoudig is.45274