N-VA wil geen vervolging maar info over audit

N-VA wil geen vervolging maar info over audit

De N-VA wil dat het schepencollege de vervolging van gemeenteraadsleden in verband met de schending van de geheimhoudingsplicht rond de audit stopzet. En tegelijk wil de partij dat er een versie van het rapport zonder namen wordt gepubliceerd én dat de extra vergoeding aan de allerhoogste ambtenaren wordt teruggevorderd. Een punt in die zin wordt vandaag aan het schepencollege voorgelegd. Ook N-VA heeft tijdens het debat van 2 oktober gehoord dat CD&V-lijsttrekker Isabelle Thielemans op de hoogte was van de inhoud van het rapport. Maar in tegenstelling tot Vlaams Belang wil ze geen vervolging van de CD&V-raadsleden. "Ze doen hun job net als de onze. Wel moet de vervolging van raadslid Bruno Buyse ingetrokken worden, zodat er niet met twee maten en gewichten vervolgd wordt,” legt voorzitter Herwig Hermans uit. En lijsttrekker Hans Zegers klaagt aan dat hij - net als de lijsttrekkers van andere partijen - een standpunt moet innemen en verdedigen over een dossier, zonder er de inhoud van te mogen kennen.43351