Naar een fusie OCMW-gemeentebestuur?

CD&V stemde vanavond op de gemeenteraad tegen een aantal punten omdat de partij vond dat er te weinig bespreking aan vooraf gegaan was, terwijl het ging om belangrijke zaken als begrotingswijzigingen. Zo vallen openbare werken als Dekenstraat-Dorpsstraat 125.000 euro duurder uit dat begroot. Volgens burgemeester Borremans komt dat doordat onverwacht fundamenten onder het oude wegdek staken en ook moest de veiligheid ter hoogte van Beekbeemden nog extra opgekrikt worden. Sonja Claes had er moeite mee dat zulke zaken niet op een commissie besproken worden. Tussendoor kondigde schepen van financiën Peter Tielens aan dat het budget 2014 op de gemeenteraad van december zal besproken worden. De komende jaren wordt gestreefd naar een integratie van gemeentebestuur en OCMW. Het is de bedoeling op termijn de beide diensten te laten samensmelten zodat er een eenheid van visie, leiding, politieke aansturing en huisvesting komt. Met andere woorden het is de bedoeling op termijn - maar dat kan duren tot het einde van deze legislatuur of langer - het OCMW over te brengen naar Zolder. Daar kan dan bijvoorbeeld een vleugel bij gebouwd worden op de plaats waar nu nog het CVO zit of waar het oude gemeentehuis stond. Er kan heel wat bespaard worden op gezamenlijke diensten als onthaal, personeelsbeleid, informatica, gebouwen, enz. Maar een stuurgroep moet daar nu de komende jaren werk van maken. Oppositiepartijen CD&V en Vlaams Belang vonden dat ze te weinig inspraak en informatie kregen over zo'n belangrijke zaak, CD&V stemde tegen, Vlaams Belang onthield zich.
14383