Nachtelijke werken in Guido Gezellelaan

Als het weer het toelaat, wordt van 27 tot 29 oktober 's nachts het asfalt van de Guido Gezellelaan afgeschraapt en vervangen door een nieuwe laag. Tot nu toe is daar nog niet over gecommuniceerd, het gaat over een gewestweg waarvoor Wegen en Verkeer bevoegd is. De gemeente zou de handelaars gaan informeren, maar de dorpsraad - die de plannen ook toevallig aan de weet kwam - heeft alvast gevraagd om via de informatiekar van de politie de buurtbewoners en weggebruikers te verwittigen.6027