Nauwelijks stakers bij gemeentebestuur

De staking waartoe de ACOD in de openbare diensten heeft opgeroepen voor morgen, lijkt nauwelijks of weinig gehoor te vinden bij het gemeentepersoneel. Het ziet ernaar uit dat de dienstverlening bij gemeente en OCMW en ook in de gemeenteschool normaal zullen verlopen. De vakbond maakt zich wel sterk dat er geen treinen zullen rijden en dat ook het busvervoer zeer beperkt zal zijn. Pendelaars en scholieren houden daar best rekening mee. Hoe bij de post zal gereageerd worden, is nog niet helemaal duidelijk. Veel zal ook afhangen van de post die geleverd wordt vanuit distributiecentrum Antwerpen X.21184