Nestkasten op Bovy worden druk gebruikt

Nestkasten op Bovy worden druk gebruikt

De nestkasten op domein Bovy blijven een succesverhaal. Door de corona-beperkingen hebben onder meer Lode en Stefan Was dit voorjaar geen jonge vogeltjes van de eerste leg kunnen ringen. Maar bij een nieuwe controle gisteren bleken zeker 38 van de 48 kasten bewoond door pimpel- en koolmezen en de jonge vogels hadden het nest verlaten. Ook de boomklever heeft zijn werk weer gedaan. Naargelang het hem uitkomt, metselt hij alles dicht met zelfgemaakt materiaal (foto's linksonder). Het boomkleverkoppel heeft ook voor nageslacht gezorgd. Sommige mezen zijn ondertussen aan hun tweede leg  begonnen, de jongen zijn nog maar enkele dagen. Het is de bedoeling die wel van een ringetje te voorzien.


55027