Netwerk van gemeente nog extra beveiligd

Netwerk van gemeente nog extra beveiligd

Bij het gemeentebestuur maken ze zich geen zorgen over de 17 'gelekte' e-mailadressen. Er waren al voldoende veiligheidsmaatregelen en die zijn nu nog versterkt. "Sommige gemeentepersoneelsleden maken beroepshalve gebruik van communicatiekanalen zoals Facebook, Linkedin, Dropbox, enz. Om het account daarvoor aan te maken, gebruiken ze hun werk-mailadres aangevuld met een apart wachtwoord. Dat zijn evenwel niet dezelfde login-gegevens als voor hun activiteiten op het gemeentelijk netwerk. In bijna de helft van de gevallen gaat het bovendien over personeelsleden die al (jaren) uit dienst zijn. Bij een uitdiensttreding wordt elk account afgesloten door de dienst ICT," aldus coördinator Hugo Claes van de afdeling interne organisatie. Maar uit voorzorg heeft het gemeentebestuur voor de actieve personeelsleden de “gelekte” logingegevens aangepast met een nieuw sterk wachtwoord ofwel door het account tijdelijk te blokkeren.

Toevallig heeft het managementteam net dinsdag een nieuw wachtwoordenbeleid goedgekeurd om de systemen nog beter te beveiligen. Maar zeker ook tegen de achtergrond van het e-loket en de elektronische dienstverlening, benadrukken ze bij het gemeentebestuur dat op geen enkel moment privacygevoelige gegevens van de inwoners in gevaar zijn gekomen.

Onbestaand mailadres

Dat de 'gelekte' mailadressen niet meteen aanleiding zijn tot paniek kunnen we overigens bevestigen op de Internetgazet-redactie. Ook van ons stond een mailadres met wachtwoord op de lijst. Alleen ... dat e-mailadres heeft nooit bestaan, laat staan het bijhorende wachtwoord.39612