NHZ kant zich tegen ANPR in de M. Scheperslaan

NHZ kant zich tegen ANPR in de M. Scheperslaan

Vrij vroeg op de gemeenteraad stond de aankoop van ANPR-palen voor traject- en tonnagecontrole in de Michel Scheperslaan op de agenda. Tony Beerten (NHZ) had er bedenkingen bij dat opnieuw 274.000 euro wordt geïnvesteerd, in een straat waar eerder al veel inspanningen zijn geleverd. Hij vond dat er straten waren waar die maatregelen veel meer nodig zijn en waar misschien zelfs tussenkomsten van het gewest mogelijk zijn. Burgemeester Borremans moest toegeven dat het inderdaad veel geld is en dat het een tegenmaatregel was voor de komst van de binnenspeeltuin. Ook schepen Peter Tielens (NHZ) reageerde op de maatregel, hij stelde dat de enige reden was dat daar een raadslid woont. Hij had gehoopt dat de N-VA het punt van de agenda zou halen. Robin Stroobants (N-VA) vond het raar dat een schepen tegen zijn meerderheid ingaat. Simonne Janssens-Vanoppen (N-VA) stelde dat de maatregel niets te maken had met de verkiezingen en dat het in het overleg met de buurt was toegezegd, omdat de eerdere verkeerswijzigingen gevaarlijk en inefficiënt waren. Volgens haar is het een tegemoetkoming aan buurtbewoners die begaan zijn met een veilig en vlot verkeer. Ook Jan Jans (Vlaams Belang) vond het cru dat de ANPR-camera's aan de binnenspeeltuin worden gelinkt. Wel is het volgens hem de laatste hoop van de buurtbewoners , na 12 jaar wanbeleid terzake. "Er is de afgelopen jaren wel degelijk zeer veel geflitst," reageerde burgemeester Borremans. De aankoop van de ANPR -camera's werd goedgekeurd, alleen 3 NHZ-leden en Open VLD onthielden zich.43919