Nieuw onderzoek naar grachten Lusthofstraat

Nieuw onderzoek naar grachten Lusthofstraat

De CD&V had opnieuw een punt rond de riolering in de Lusthofstraat in Eversel ingediend. Volgens haar is het niet verplicht om - zoals de meerderheid beweert - persé het regenwater via open grachten af te voeren. Iets waarover de buurtbewoners niet te spreken zijn. Nu blijkt ook een eigenaar in de buurt bereid om een perceel grond ter beschikking te stellen voor de aanleg van een open bufferbekken. Bovendien zijn volgens CD&V open grachten niet esthetisch in een straat die langs beide zijden dichtgebouwd is en vergen ze veel onderhoud, daarom vraagt de partij het dossier stil te leggen en eerst overleg te plegen met de buurtbewoners. Volgens burgemeester Mario Borremans moet de aanleg van grachten project per project bekeken worden en moet elk bestuur van Vlaanderen een code volgen voor de aanleg van een riolering. Dat is ook noodzakelijk om in aanmerking te komen voor subsidies. Hij verwees ook naar vroegere projecten - ook onder burgemeester Sonja Claes - die probleemloos zijn doorgegaan. De VMM wil zoveel mogelijk open grachten voorzien en pas in tweede instantie bufferbekkens. Het feit dat nu een bufferbekken zou kunnen aangelegd op een privé-domein, volstaat volgens de burgemeester niet, omdat daarbij met een heleboel zaken moet rekening gehouden worden. Wel is de meerderheid bereid om te bekijken of er een alternatief kan zijn met minder of andere grachten. Robin Stroobants (N-VA) vond het raar dat toen zijn fractie vorige raad hetzelfde voorstelde er niet over te praten viel, en dat nu het van de CD&V komt er wel een bocht van 180 graden mogelijk is. Ook Jan Jans (Vlaams Belang) vroeg of de CD&V een paringsdans naar de meerderheid uitvoerde. Er werd unaniem beslist om eerst de alternatieven te onderzoeken.39827