Nieuw overleg rond belasting op KS-pensioenen

Nieuw overleg rond belasting op KS-pensioenen

Op een persconferentie in ZLDR Luchtfabriek heeft het bestuur van de KS-Vriendenking herhaald dat de achterstallen op de mijnwerkerspensioenen onbelast moeten worden uitbetaald. Zoals bekend hebben ze daar verschillende pensioendeskundigen en fiscalisten voor geraadpleegd en uit hun analyses blijkt dat er geen wettelijke basis is om die inhoudingen te doen. Het gaat voor alle duidelijkheid om de achterstal die momenteel wordt uitgekeerd. Volgens voorzitter Michel Dylst zou het wat de KS betreft om ongeveer 10.000 ex-mijnwerkers gaan, van wie gemiddeld 7.000 euro wordt ingehouden. De minister en administratie van financiën blijven bij hun standpunt dat die uitkering wel belastbaar is. Wel zijn ze bereid de nota's  te bespreken die ondertussen door de experts zijn opgesteld. Een juridische slag willen ze er bij de KS-Vriendenkring niet van maken, dat zou jaren duren en heel wat mijnwerkers  zijn op gevorderde leeftijd. Wel vragen ze tegen juni een oplossing, dan moeten immers de belastingbrieven worden ingevuld.67683