Nieuwe gemeenteraad op 2 januari om 20 uur

De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd op 2 januari om 20 uur. Dan zullen alle raadsleden de eed afleggen en volgt ook de verkiezing van de schepenen. Die zijn in principe al door de coalitiepartijen aangeduid, maar moeten bij geheime stemming toch nog worden verkozen.12115