Nieuwe Muze in voorbereidingsfase

Nieuwe Muze in voorbereidingsfase

De Verdieping is amper afgewerkt en het gemeentebestuur is gestart met De Verdieping II, dat is de werknaam voor het toekomstige gebouw van cultuurcentrum Muze. Dat krijgt dus een onderkomen in het andere deel van het ophaalgebouw. In het bestaande gebouw worden de cafetaria, de schouwburg, een opnamestudio, het personeelslokaal en een aantal vergaderruimten ingericht. Ertegen wordt een nieuwbouw gezet die onderdak biedt aan de nieuwe balzaal/feestzaal van 400 m². Er wordt nu eerst een voorontwerp gemaakt door een ontwerpteam met een architect, een specialist in restauratietechnieken, een theatertechnicus, en iemand die zich zal bezighouden met elektriciteit, verwarming, verluchting, … Voor de verdere inhoudelijke invulling zijn alle betrokken diensten van de gemeenten in een projectgroep samengebracht. Tegelijk is het ook afwachten wat de hogere overheden aan subsidies zullen toezeggen, want uiteraard hangt daar ook veel van af.19989