Nieuwe parking bij kerkhof van Heusden

Nieuwe parking bij kerkhof van Heusden

De parking aan de ingang van het kerkhof van Heusden-Centrum, langs de Gompartstraat wordt binnenkort helemaal heringericht en verhard. Eerder was al de overzijde van de begraafplaats samen met de toegang en het parkeerterrein volledig gemoderniseerd. Nu komt er dus een tweede fase aan waarbij ook een deel van de afsluiting wordt vernieuwd, er is nieuwe beplanting voorzien en verbetering van de paden aan de westzijde. Ook het kerkhof van Zolder-Centrum komt aan de beurt met een uitbreiding van 62 are, nieuwe paden en een verharde parking aan de Haverveldstraat.172