Nieuwe woningen in Heusden mogelijk door RUP's

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) goedgekeurd: Eversel, Mortelveld en Dorpscentrum Heusden. Eenvoudig samengevat bepaalt zo'n RUP waar en hoe er kan gebouwd worden en welke gebieden bedoeld zijn voor handel of bewoning. Het RUP Eversel situeert zich tussen de Pater Beckersstraat, Bavostraat, Zagerijstraat en de Vroenweg. Mortelveld gaat over het gebied tussen Guido Gezellelaan, Cijnshofstraat, Schootstraat en Graaf de Theuxlaan. Het is de bedoeling daar een 70-tal woningen bijkomen, 17 per ha. Die aanpassing moet het ook mogelijk maken om aan de oude rijkswachtbrigade het nieuwe rusthuis te bouwen. Het RUP voor Heusden-Centrum maakt bijkomende woningen mogelijk tussen Kerkenblookstraat, Koerselsebaan en spoorweg, op de hoek van de Geenrijt en Koerselsebaan, in het binnengebied tussen Guido Gezellelaan, Ghoosstraat en Kapelstraat en tussen de Brugstraat en de Kerkenblookstraat. Het RUP maakt ook een project mogelijk op en rond het domein van de tandartswoning in de Guido Gezellelaan. Ook de site van klooster en school in de Brugstraat wordt bekeken, als het college verhuist naar campus Berkenbos zou het kunnen dat de achterzijde aan het Mispad kan omgezet worden in woonzone. Maar er zit nog meer in de schuif. "Doordat de school in de Kapelstraat wellicht verhuist naar de Brugstraat, komt daar ruimte vrij voor wonen en handel, een stuk wordt voorzien voor eventueel een extra uitbreiding van de bib. Ook het OCMW heeft nog ruimte voor uitbreiding. Daarnaast willen we het Willibrordusplein visueel verbinden met het Koning Boudewijnplein, en rond dat laatste extra handel mogelijk maken. Het is sowieso de bedoeling om in het kader van de kernversterking de handel te laten opschuiven richting centrum, maar de zaken die daarbuiten liggen mogen blijven en kunnen nog uitbreiden," aldus schepen van ruimtelijke ordening Isabelle Thielemans.4569