Nipt verlies tegen Nigeria

Nipt verlies tegen Nigeria

Het basketbalteam SO Belgium van coach Kris Cuppens heeft in Los Angeles zijn wedstrijd tegen Nigeria verloren met drie luttele puntjes, maar ze hebben ervoor gestreden tot het eindsignaal. Ze zijn zich ondertussen alweer aan het opladen voor het volgende match tegen Canada.22213