Nog 2.300 enquêteformulieren nodig

Begin mei ontvingen 11.000 inwoners uit 12 gemeenten in West- en Midden-Limburg, waaronder Heusden-Zolder, een vragenlijst over gezondheid en milieu. Tot nu toe vulden 3 200 of 29 % hun vragenlijst in en stuurden ze terug. Da's al heel wat, maar de Provinciale Dienst Gezondheid zit daarmee nog een eind verwijderd van het streefcijfer van 5.500 deelnemers. Ze doet daarom een tweede oproep en heeft al een nieuwe vragenlijst rondgestuurd, waarmee ze alsnog op 50 % respons rekent. De enquête moet de milieuhinder in kaart brengen die de bewoners ervaren in hun onmiddellijke omgeving. Tegelijk wordt ook naar de gezondheidstoestand van de inwoners gepeild. De resultaten moeten helpen om het milieu- en sociaal beleid bij te sturen en om aan preventieve gezondheidszorg te doen. De volgende jaren komen ook andere delen van de provincie aan de beurt.2686