Nog geen alternatieven voor grind

Nog geen alternatieven voor grind

Er zijn nog geen alternatieven op de markt voor het gebruik van grind in de bouwsector. Dat blijkt uit een onderzoek van de VITO op vraag van Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege. Het onderzoek is vandaag voorgesteld op een symposium in het Centrum Duurzaam Bouwen. Grind is een belangrijke grondstof voor de bouwsector, maar de ontginning ervan belast het milieu. Daarom voorzag het grinddecreet jaren geleden al de geleidelijke afbouw terwijl intussen werd gezocht naar alternatieven. Proefprojecten met gerecycleerde granulaten van bouw- en sloopafval of betonproducten leveren niet het gewenste resultaat, vooral door de wisselvallige kwaliteit. De VITO vond voorlopig ook geen alternatieven, hier stoppen met ontgrinden betekent dus afhankelijkheid van het buitenland. Anderzijds pleiten de onderzoekers voor de verfijning van de alternatieve technieken zoals het gebruik van hout of staal. Minister Schauvliege liet zich verontschuldigen in CeDuBo maar wil wel drie stromen blijven combineren: eigen grind, alternatief onderzoek en grindimport.9200