Nog geen versnelde procedure voor slachtoffers

Nog geen versnelde procedure voor slachtoffers

De gemeentediensten en schepenen krijgen nogal wat vragen vooral van Turkse families over het overkomen van Turkse families uit getroffen gebieden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) had eerder deze week over een versnelde procedure gesproken. "Maar daar is op dit moment nog geen sprake van. Het kabinet van Buitenlandse Zaken geeft geen andere instructies dus de normale verblijfsprocedures moeten nog altijd gevolgd worden. Dat zorgt nu voor verwarring en we hebben al heel wat uitleg moeten geven," zegt schepen van Bevolking en Burgerzaken Engin Özdemir (Vooruit).

76724