Nog geen witte rook voor winkels in Bolderberg

Er is nog geen duidelijkheid over de komst van twee nieuwe supermarkten naar Bolderberg. Zoals bekend wil Spar in de voormalige winkel van Quetin, na verbouwingen, een moderne supermarkt onderbrengen met een versafdeling voor zowel vlees als groenten. Stedebouw heeft echter een negatief advies uitgebracht omdat het project niet kernversterkend zou zijn. Anderzijds wil Delhaize een warenhuis bouwen, ook in de Sint-Jobstraat, op de plaats waar nu nog het Total-benzinestation staat. Maar daar is het wachten op het advies van Wegen en Verkeer. Het gemeentebestuur heeft geen voorkeur voor één van beide projecten, er is hoe dan ook behoefte aan minstens één winkel in Bolderberg, waar nu nogal wat inwoners boodschappen doen in Hasselt.3401