Nood aan buitenschoolse opvang blijft groeien

Nood aan buitenschoolse opvang blijft groeien

Ook vorig jaar is het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang van het OCMW weer gestegen. 't Klim-op-ke ving 1529 kinderen uit 963 gezinnen op. Dat is 45 % van het aantal schoolgaande kinderen. Op woensdagnamiddag is er een lichte stijging, vooral doordat dan in Heusden de opvang ook geopend is. Voor de rest is er op schooldagen een stijging, vooral in Boekt, maar een daling in Berkenbos. Ook blijft er een groeiende behoefte bestaan aan vakantie-opvang, behalve in de herfstvakantie. Meer mensen komen op de reservelijst terecht. 115 kinderen kunnen bij de opvang terecht tegen sociaal tarief.40049