Noodopvang volgende week is gegarandeerd

Noodopvang volgende week is gegarandeerd

Ondanks het protest en ongenoegen zullen de medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang 't Klim-op-ke volgende week wel degelijk noodopvang voorzien in de verschillende lokaties. Dat hebben ze vandaag nog eens extra benadrukt, na de vele reacties en ook steunbetuigingen die ze kregen. Het gaat dus om noodopvang voor kinderen van ouders die met een attest kunnen aantonen dat ze moeten werken en voor kwetsbare gezinnen. Op de verschillende opvangplaatsen zijn per dag een 22-tal plaatsen beschikbaar. In overleg met de scholen worden ook workshops voorzien en er is gevraagd aan leerkrachten of ze vrijwillig komen meehelpen, zeker voor als er mensen zouden uitvallen of als er toch teveel kinderen zouden zijn.  De begeleidsters mochten vandaag aan het eind van de gemeenteraad trouwens nog rekenen op een dankwoordje van schepen Dirk Schops. 71640