OCMW kreeg 2574 hulpvragen

Vorig jaar heeft het OCMW liefst 2574 vragen om hulp gekregen, een lichte stijging ten opzichte van 2006. Maar om alle vooroordelen nu eens uit de weg te helpen: 86 % van de mensen komt om informatie of bijstand rond sociale zekerheid, administratieve hulp, huisvestingsproblemen, contacten na overlijden, enz. In 14% van de gevallen werd dus financiële hulp gevraagd. Zo telde deze gemeente vorig jaar 144 leefloners en 67 mensen die een tussenkomst kregen voor de betaling van hun huur of huurwaarborg, telkens een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder. Waar in 2006 nog 4 studenten een leefloon kregen, zijn er dat vorig jaar al 13 geworden. Vorig jaar moest het OCMW zowat 30 % asielzoekers minder opvangen, die hebben ook minder financiële maar meer medische hulp nodig. Tenslotte staan 85 bejaarden op de wachtlijst voor een aangepaste woning.772