Oefenterreinen brandweer zijn vervuild met PFAS

Oefenterreinen brandweer zijn vervuild met PFAS

Bij het recente verkennend bodemonderzoek van OVAM rond de brandweerkazerne zijn op verschillende punten verhoogde FPAS-waarden vastgesteld. Het gaat om de site van de brandweerkazerne zelf langs de Koerselsebaan, maar ook de terreinen die in het verleden als oefenplaats zijn gebruikt: Geenrijt 1 en Koning Boudewijnplein. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal no regret-maatregelen te nemen in een gebied rond die site en dat in afwachting van verder bodemonderzoek. Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM: “In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu. De OVAM stelt de saneringsplichtige op de hoogte van zijn plicht tot de uitvoering van verder bodemonderzoek. Als er geen saneringsplichtige is, dan voert de OVAM het onderzoek zelf uit.” De inwoners in de buurt van de vervuilde plekken ontvangen een brief met richtlijnen, die slaan onder meer op het beperkt gebruik van eigen groenten, eieren en grondwater. 72680