Onrust over toekomst Beekbeemden

Onrust over toekomst Beekbeemden

Een aantal ouders en personeelsleden van Beekbeemden maakt zich ongerust over de toekomst van de gemeentelijke basisschool. Er zijn heel wat kosten aan het schoolgebouw en dat net op een ogenblik dat de gemeente werkt aan een besparingsplan en ze een kerntakendebat moet voeren, over hetgeen een gemeentebestuur nog wel en niet moet doen. Bovendien heeft nu net ook de Vlaamse regering een werkgroep geïnstalleerd die moet nadenken over een fusie tussen onderwijs van gemeente, provincie en gemeenschap. Burgemeester Mario Borremans benadrukt dat er nog geen enkele beslissing is genomen over Beekbeemden en dat alle opties nog open blijven. Wel erkent hij dat er problemen zijn met het gebouw en dat een dossier is ingediend bij AGIOn, maar het duurt immens lang eer een school daar aan de beurt komt. Dus moet er een keuze gemaakt worden in de toekomst: het gebouw renoveren, verhuizen naar een nieuwbouw of samengaan met een andere school. Het is nog niet duidelijk wanneer die beslissing valt.
14453