Ook gefraudeerd met dienstencheques

Ook gefraudeerd met dienstencheques

In de grootschalige fraudezaak werd ook geknoeid met dienstencheques. Er was een systeem georganiseerd waarbij huiseigenaars geld kregen voor de aankoop van dienstencheques en deze ook aftekenden als gewerkte uren, zonder dat er gepoetst werd. De huiseigenaars kregen de fiscale aftrek van de dienstencheques, zowat 2,7 euro per cheque, als vergoeding. De fictieve werknemer werkte op die manier volgens officiële gegevens deeltijds gedurende 101 dagen. Nadien werd de werknemer voltijds tegen een goed loon ingeschreven om dan kort daarna ziek te worden. En op basis van dat hoger loon werd zijn uitkering berekend. Door het gebruik van dienstencheques moesten de betrokkenen ook geen RSZ-bijdragen betalen, want dat gebeurt door het uitzendkantoor. Volgens het arbeidsauditoraat en de gerechtelijke politie maakten de fraudeurs op die manier dubbele winst.31711