Ook heibel over de financiën

Er is nog een ander conflict tussen N-VA en de huidige meerderheidspartijen dan de bevoegdheidskwestie. Volgens de N-VA is het beleidsplan vertrokken van cijfers die niet kloppen. Eerder was gezegd dat 3 miljoen euro structureel moest bespaard worden om niet in de problemen te geraken. En nu ziet de partij een verschil van ruim 3,5 miljoen euro tussen het voorgestelde budget en de rekening. De strenge besparingen waren dus volgens de N-VA niet nodig en de partij vraagt zich af wat met het onvoorziene geld zal gebeuren: investeren of gebruiken voor een belastingvermindering. Een heel ander verhaal krijgen we te horen van schepen van financiën Peter Tielens (NHZ): "De cijfers worden verkeerd geïnterpreteerd ondanks de duidelijke uitleg van de financieel beheerder. Er is inderdaad een ruim verschil op de rekening, dat hebben we ook duidelijk verklaard in de nota. Afwijkingen worden vooral veroorzaakt door de overstap naar de Bestuurs- en Beleidscyclus (BBC) waardoor er wel verschuivingen maar daarom nog geen verschillen ontstaan. In de autofinancieringsmarge is er maar een verschil van 142.000 euro, het is dus zeker niet zo dat wij als enige gemeente in Vlaanderen kunnen Sinterklaas spelen. Wel blijven we de cijfers opvolgen om gepast te reageren."16482