Ook Heusden-Zolder zit in 'De Wijers'

Ook Heusden-Zolder zit in 'De Wijers'

Je hebt wellicht al gehoord dat het project De Wijers van start gaat, dat is een project om het vijvergebied in Midden-Limburg op toeristisch, natuurhistorisch en landschappelijk vlak een zetje te geven. Verspreid over 7 gemeenten, waaronder Heusden-Zolder, liggen er immers 1.175 (!) vijvers en dat is uniek. De regio is dan ook belangrijk als leefzone en broedgebied voor heel wat belangrijke dier- en plantensoorten. De Vlaamse Landmaatschappij, de provincie Limburg, de gemeentebesturen en andere partners zetten samen hun schouders onder het project, dat evenwel nog heel wat concreter moet worden. Om een impressie te krijgen, kan je alvast dit filmpje bekijken.4353