Ook pyjama's in Berkenbos

Ook pyjama's in Berkenbos

Ook in de vrije lagere school van Berkenbos kwamen leerkrachten en de leerlingen voor één keer in pyjama naar school. De ochtend startte met een ontbijt voor de leerkrachten en de kinderen begonnen hun dag met ochtendgymnastiek. Op het ritme van ‘10 000 luchtballonnen’ zongen en dansten ze om alzo fris aan de dag te beginnen. De kinderen in Berkenbos kennen Bednet, want vorig jaar organiseerden ze ook al een sponsorloop voor de organisatie. (foto's Rita Ramakers)24531