Oostelijk deel van Meylandt wordt verrijkt

Oostelijk deel van Meylandt wordt verrijkt

Regionaal Landschap Lage Kempen en de Vlaamse Landmaatschappij brachten vanmorgen een wandelbezoek aan domein Meylandt. Daar is RLLK - net als op Bovy en in het Domherenpark - deze winter gestart met onderhoudswerken. Die passen in een biodiversiteitsproject met 90% steun van Provinciale Cel Natuur (PNC). Het meest oostelijke deel van het park krijgt een achterstallige onderhoudsbeurt. Het gaat vooral om het beheer van de  lindedreef, hooilanden, bosranden en de boomgaard om de biodiversiteit te verhogen voor soorten als de grote weerschijnvlinder, ijsvogelvlinder, kleine eikenpage, steenuil, braamsluiper, salamanders, vleermuizen, enz… 


Naast hakhoutbeheer in bosranden is in de randen ook een 1000-tal nieuwe bomen aangeplant: meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, spork en zwarte els zullen zo in de toekomst samen met takkenrillen een opgaande bosrand vormen. Rond de boomgaard is een haag van veldesdoorn geplant die na 3 jaar kan gevlecht worden, zo wordt ook een oude ambacht toegepast. 
"In de Lindedreef zijn oude palen en draad weggehaald en de bomen zelf hebben twee onderhoudsbeurten gekregen: voor het uitlichten van de kruinen en een veiligheidssnoei van dood hout. Tenslotte zal er binnenkort een nieuw infobord geplaatst worden (in de huisstijl van de Wijers) en zal de reuzenbalsemien een tweede keer bestreden worden. Dit project loopt einde juni af maar er worden landschapsteams ingeschakeld die ook de rest van dit jaar nog beheerswerken uitvoeren op domein Meylandt", vertelt Peter Roosen van RLLK. De Vlaamse landmaatschappij was vanmorgen vertegenwoordigd door Thomas Lemmens. Hij stond de mensen van RLLK bij met advies over de lopende projecten rond trage wegen van de VLM binnen het project  LIP MIJN Mangelbeek. (foto's Paul Coolen)77062