Op 31 mei open dorpsraad in Zolder-Centrum

Op 31 mei open dorpsraad in Zolder-Centrum

Corona maakte de voorbije jaren alle publieke activiteiten van de Dorpsraad Zolder-Centrum onmogelijk, maar nu ligt eindelijk weer een open dorpsraad in het verschiet: op 31 mei om 19.30 uur in het Harmoniezaal in de Dorpsstraat. Er staan verschillende onderwerpen op de agenda die zullen voorgelegd worden aan het gemeentebestuur. 
1.     Stand van zaken RUP Zolder: huidige vergunningen, procedure verkoop oud gebouw CVO en bestemming en de integratie van een open waterbekken.
2.     Timing huidige wegenwerken en herwaardering van het centrum.
3.     Nieuwe gemeenteschool:  beschikbaarheid van lokalen voor plaatselijke verenigingen, beheer naschools gebruik, verkeersafwikkeling, Kuiperstraat en Beenhouwersstraat.
4.     Toekomst Woutershof: haalbaarheid dorpshuis, mogelijke invulling,  deklassering, timing van procedure concessie, samenwerking heemkundige kringen Heusden en Zolder.

Na een uitleg door het gemeentebestuur, kunnen de inwoners na de pauze vragen stellen. Die moeten voor 22 mei per mail (ptartarin[!]hotmail.com) of per brief (Dorpsstraat 53/1) doorgegeven worden. Alleen vragen die passen in het algemeen belang kunnen aan bod komen.73041